CHÍNH SÁCH ĐỔI TRẢ

Nhằm đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng, nâng cao chất lượng dịch vụ sau bán hàng, Primer có đưa ra một số quy định rõ ràng về “chính sách đổi mới” như sau:

– Hết thời gian thực hiện việc bảo hành nêu tại mục 2.3 trong ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH mà không sửa chữa được hoặc không khắc phục được lỗi của sản phẩm.

– Đã thực hiện bảo hành nhiều lần trong thời hạn bảo hành mà vẫn không khắc phục được lỗi của sản phẩm. Việc xác định số lần bảo hành đã thực hiện sẽ dùng để làm căn cứ đổi mới sản phẩm tương tự và được các bên thỏa thuận tùy theo từng trường hợp cụ thể.

– Hình thức đổi sản phẩm mới:

  • Đổi sản phẩm cùng loại và có tính năng tương tự hoặc đổi sản phẩm cùng loại nhưng có tính năng cao cấp hơn. Tùy theo tình hình thực tế, các bên sẽ thỏa thuận về giá trị còn lại của sản phẩm hư hỏng bị thay thế để làm căn cứ đổi sản phẩm mới. Theo đó, các bên sẽ thống nhất số tiền chênh lệch giữa giá của sản phẩm mới thay thế và sản phẩm lỗi bị thay thế mà một bên cần thanh toán lại cho bên kia tại thời điểm đổi sản phẩm.
  • Tất cả các phụ tùng, linh kiện hoặc sản phẩm bị lỗi, hư hỏng hoặc khuyết tật bị thay thế theo điều khoản bảo hành này sẽ trở thành tài sản của Primer.