CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

1. Mục đích thu thập thông tin

– Chúng tôi thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin của bạn cho quá trình mua hàng và cho những thông báo sau này liên quan đến đơn hàng và để cung cấp dịch vụ, bao gồm một số thông tin cá nhân: Tên, email, địa chỉ, địa chỉ giao hàng, số điện thoại.

– Chúng tôi sẽ dùng thông tin bạn đã cung cấp để xử lý đơn đặt hàng, cung cấp các dịch vụ và thông tin yêu cầu thông qua website và theo yêu cầu của bạn.

– Chúng tôi có thể chuyển tên và địa chỉ cho bên thứ ba để họ giao hàng cho bạn (ví dụ cho bên chuyển phát nhanh hoặc nhà cung cấp).

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Website primer.vn sử dụng thông tin của khách hàng cung cấp để:

– Cung cấp các dịch vụ đến khách hàng.

– Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa khách hàng và primer.

– Liên lạc và giải quyết khiếu nại với khách hàng.

– Xác nhận và trao đổi thông tin về giao dịch của khách hàng tại Primer.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Không thời hạn ngoại trừ trường hợp khách hàng gửi yêu cầu hủy bỏ tới Ban quản trị hoặc Công ty giải thể/bị phá sản.

4. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin cá nhân

Đối tượng được tiếp cận với thông tin cá nhân của khách hàng thuộc một trong những trường hợp sau:

– Công ty cổ phần Primer Group.

– Các đối tác có ký hợp động thực hiện 1 phần dịch vụ theo thỏa thuận hợp đồng (có thể một phần hoặc toàn bộ thông tin tùy theo điều khoản hợp đồng) để tiến hành hỗ trợ người dùng sử dụng sản phẩm, dịch vụ do công ty cung cấp.

5. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Công ty cổ phần Primer Group.

Địa chỉ: Thôn Bến Trung, Xã Bắc Hồng, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Hotline: 04 6671 0004/1900 98 98 35

7. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo

Khi bạn liên hệ đăng ký dịch vụ, thông tin cá nhân mà primer.vn thu thập bao gồm:

  • Họ và tên
  • Địa chỉ
  • Điện thoại
  • Email

Primer.vn không bán, chia sẻ hay trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng thu thập trên trang web cho một bên thứ ba nào khác. Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ công ty và chỉ sử dụng các thông tin của bạn vào các trường hợp sau:

  • Nâng cao chất lượng dịch vụ dành cho khách hàng.
  • Giải quyết các tranh chấp, khiếu nại.
  • Khi cơ quan pháp luật có yêu cầu.

Primer.vn hiểu rằng quyền lợi của bạn trong việc bảo vệ thông tin cá nhân cũng chính là trách nhiệm của chúng tôi nên trong bất kỳ trường hợp có thắc mắc, góp ý nào liên quan đến chính sách bảo mật của primer.vn và liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo, quý khách vui lòng liên hệ qua số hotline 1900 98 98 35.