Lõi lượng tử

Giá: 1.250.000VNĐ

Địa điểm mua hàng

Địa điểm mua hàng

Lõi lọc CLAIRIFY chứa hạt lọc lượng tử (QD) sử dụng các nguyên tắc cơ học lượng tử về sự chuyển động của điện tử để tạo ra các bề mặt xúc tác hoạt động ( trường tích điện dương ) có thể phân hủy bất kỳ virus, vi khuẩn ngay lập tức khi tiếp xúc. Loại bỏ hơn 99,9999% vi khuẩn, diệt cả bào tử khuẩn kỵ khí (sunfit) vượt trội hơn so với đèn UV

img-ft