𝕄𝕒́𝕪 𝕝𝕠̣𝕔 𝕟𝕦̛𝕠̛́𝕔 ℙ𝕣𝕚𝕞𝕖𝕣 – ℚ𝕦𝕒̉𝕟𝕘 𝕔𝕒́𝕠 𝕥𝕣𝕖̂𝕟 𝕜𝕖̂𝕟𝕙 𝕥𝕣𝕦𝕪𝕖̂̀𝕟 𝕙𝕚̀𝕟𝕙 𝕊ℂ𝕋𝕍

31/01/2020
986 Lượt xem

😍𝕄𝕒́𝕪 𝕝𝕠̣𝕔 𝕟𝕦̛𝕠̛́𝕔 ℙ𝕣𝕚𝕞𝕖𝕣 – ℚ𝕦𝕒̉𝕟𝕘 𝕔𝕒́𝕠 𝕥𝕣𝕖̂𝕟 𝕜𝕖̂𝕟𝕙 𝕥𝕣𝕦𝕪𝕖̂̀𝕟 𝕙𝕚̀𝕟𝕙 𝕊ℂ𝕋𝕍

🤵Zai: “Nếu được làm con rể bố
con sẽ tặng bố chiếc xe này”

👴Bác: ” …lắc tay…”

🤵Zai: “Nếu được làm con rể bố
con sẽ giao toàn bộ tài sản này cho bố”

👴Bác: ” …lắc tay…”

🤵Zai: ” Thế cái này đã được chưa ạ”

(Máy lọc nước thương hiệu Primer)

👴Bác: “…Gật đầu vẻ ưng ý lắm…”

💗Ông bố vợ khôn nhẩy. Tiền tài vẫn phải xếp sau 𝒔𝒖̛́𝒄 𝒌𝒉𝒐̉𝒆. Mà người đàn ông biết chăm lo cho 𝘀𝘂̛́𝗰 𝗸𝗵𝗼̉𝗲 𝗴𝗶𝗮 đ𝗶̀𝗻𝗵 là người đ𝒂̀𝒏 𝒐̂𝒏𝒈 đ𝒊́𝒄𝒉 𝒕𝒉𝒖̛̣𝒄.
… chấm anh này!

💦PRIMER – NƯỚC SẠCH CHO MỌI NHÀ

 

 


Tin cùng chuyên mục

img-ft